Het laatste nieuws & actualiteiten

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de laatste berichten in het nieuws rondom Intures, voorheen Bouwburo Ingenieurs

Inspectie met behulp van Rope Access

Rope Access biedt praktische oplossingen bij werkzaamheden op hoogte en op plaatsen die lastig te bereiken zijn. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een stuk voordeliger & praktischer uitpakken (minimale hinder voor bedrijfsprocessen) dan andere bereikbaarheidsmethoden (steigers, hoogwerkers etc). Rope Access wordt wereldwijd veelvuldig toegepast (met name in de offshore en industrie) en staat bekend als een zeer professionele en veilige tak van sport. Het werken met IRATA gecertificeerde bedrijven verzekerd een hoog niveau van personeel en materieel en maakt het een goed toepasbare manier van werken.

Project organisatie
Intures biedt Rope Access werk aan in combinatie met het bedrijf Height Specialists. Hierbij levert Height Specialist de kennis en kunde op het gebied van Rope Access en zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van het werkplan, risico-inventarisatie, de veiligheid tijdens de uitvoering en het gebruikte (gecertificeerde) materieel. Deze activiteiten worden uitgevoerd door een IRATA Level 3 supervisor.
De voorbereiding, uitvoering en rapportage van de inspectie zijn de specialiteit van Intures. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om geheel zelfstandig  projecten uit te voeren van scope-definitie tot de eindoplevering. Voor inspecties met rope access kan Intures ervaren IRATA level 1 gecertificeerde inspecteurs leveren welke zowel visueel als ultrasoon onderzoek kunnen uitvoeren. 

Uitvoering
Rope Access werk wordt uitgevoerd met een team van minimaal 2 leden, zijnde een level 3 Supervisor aangevuld met één level 1 of één level 2 inspecteurs. Hierbij vervult de level 3 supervisor voornamelijk een rol op veiligheids- en coördinatievlak. De level 3 supervisor is opgeleid voor het uitvoeren van reddingsacties mocht er iets gebeuren, daarom is het gewenst dat hij veelal op de grond staat en overzicht houdt. Hierdoor is het vaak financieel aantrekkelijk om met een team met meerdere inspecteurs onder één level 3 supervisor te werken.  De inspecteurs voeren het werk uit, klimmen naar de gewenste locatie om daar de inspectie werkzaamheden uit te voeren. Na uitvoering van de inspectie zijn het dezelfde inspecteurs die de rapportage opstellen.

Aging asset inspectie wielgraver installatie
Voor de inspectie van een wielgraver installatie bij één van onze opdrachtgevers heeft Intures een inspectie met behulp van Rope Acces uitgevoerd. Allereerst is vanuit hoogwerkers met behulp van 3D inspectiemodellen een visuele QuickScan en een detailinspectie uitgevoerd. Vervolgens is met behulp van Rope Acces de wandikte van moeilijk bereikbare constructiedelen gemeten d.m.v. ultrasoon wanddiktemetingen. De integriteit inspecties zijn onderdeel van een overkoepelend surveyprogramma met als doel het bepalen van noodzakelijke onderhoudsacties en benodigd investeringsbudget om de levensduur van de installaties te verlengen.

Comments